Quality Search XL
QSXL gaat partnership aan met IT bedrijf SIGP

code3

QSXL is een partnership aangegaan met SIGP, het gerenommeerde IT bedrijf dat gevestigd is nabij het Search Center van QSXL in Slowakije.

SIGP trackrecord
SIGP heeft ruim 11 jaar ervaring in ontwikkeling. Er werken 50 ervaren ontwikkelaars op het gebied van JAVA en .NET die allemaal de Engelse taal goed beheersen. Het bedrijf wordt geleid door de twee oprichters, de één Java professional, de ander .NET professional. Ze zijn beiden betrokken bij alle projecten als architect of als analist.

Voortdurende vraag naar IT-ers
De vraag naar technisch goed opgeleid IT personeel neemt toe. De druk op bestaande IT teams wordt steeds groter, en dat merkt QSXL als geen ander.

Dagelijks zijn wij bezig om IT-ers te werven voor bedrijven, maar de vraag om developers is enorm en kan niet altijd tijdig worden ingevuld.

Gevolgen
Wat zijn de gevolgen (en de kosten) van het niet tijdig aannemen van goed opgeleid personeel? Kan ik mijn opdrachten wel tijdig afronden? Behoud ik mijn klanten? Zijn er andere mogelijkheden?

Alternatieven
Uitdagingen die wij niet uit de weg gaan en waarmee wij u graag willen helpen. Maar wij zijn ook realistisch en schetsen eerlijke verwachtingen op basis van feiten en data.

Daarom kijken wij ook naar alternatieven. Nearshoring is het optimale alternatief om snel en professioneel de druk op het IT team te verlichten.

Waarom Nearshoring
De keuze voor nearshoring hangt veelal samen met de beschikbaarheid van gekwalificeerd personeel tegen aantrekkelijke tarieven. Nearshoring betekent (in tegenstelling tot offshoring) dichtbij huis, in dit geval Slowakije.

Dichtbij huis
Doordat het team dichtbij is wordt fysieke communicatie eenvoudiger. Tussentijds overleg, onsite ontwikkeling en controle op de voortgang is goed realiseerbaar. Door de relatief korte afstand is de betrokkenheid van de developers groot.

Goed bekend bij ons…
Wij kennen SIGP goed, zijn gevestigd in dezelfde stad en veel van onze collega’s hebben met developers van SIGP gestudeerd. 

…en in de markt
De afgelopen jaren zijn er zelfstandig projecten uitgevoerd voor bedrijven als HP, Skoda en de Oostenrijkse overheid. Er wordt agile ontwikkeld in een eigen infrastructuur.

Vanuit Nederland zal Sidney Hiele aanspreekpunt zijn. Sidney heeft een achtergrond in IT development en is regelmatig in Slowakije voor overleg.

Meer informatie
Als u de druk op uw IT team wilt verlagen, de time-to-market wilt verhogen en scherp op de kosten wilt blijven letten, dan helpen wij u graag verder.

Bel (06-52 50 65 22) of mail Sidney Hiele voor meer informatie, referenties of een afspraak.