Recruitment onder de loep

De arbeidsmarkt staat nogal onder spanning. Op dit moment zijn er zelfs meer vacatures dan
werkzoekenden. Hoe weet je als werkgever dan het juiste talent aan te trekken?

In een aantal blogs geven wij onze kijk op het vak en geven we heel bruikbare tips om de zoektocht
naar talent succesvol te laten zijn. We bijten het spits af met deze eerste blog over het belang van
sourcing.

Het belang van sourcing #1

Werving en Selectie is niet meer een bijtaak die HR-medewerkers er even bij doen. Door de opkomst
van online platforms en social media vraagt het tegenwoordig om heel andere vaardigheden om de
juiste zoektocht naar geschikte kandidaten in gang te zetten. In recruiters jargon wordt dit vaak
sourcing genoemd. Sourcing in recruitment betekent het complete vakgebied van de zoektocht naar
kandidaten, het analyseren van data en bronnen en het leggen van relaties met kandidaten. Sourcing
maakt als vakgebied een sterke ontwikkeling door, mede door de invloed van HR technologie.

Het einde van het ‘post & pray’-model

Anno 2021 weten de kenners weten het al jaren, ‘the War for Talent is over and Talent won’. Dit houdt in dat de toegenomen schaarste aan professionals in bepaalde sectoren de arbeidsmarkt bepaalt.
Op een krappe arbeidsmarkt moeten kandidaten actief benaderd worden. Dit is niet langer een bijzaak in recruitment maar een hoofdzaak.
Het is niet langer mogelijk om vacatures zelf in te vullen via het traditionele ‘post & pray’-model, waarbij vacatures onder de aandacht worden gebracht bij de relevante doelgroepen in de hoop dat zij reageren.

Focus op data & relaties leggen met kandidaten

Rond 2007, bij de opkomst van sourcing, lag de nadruk vooral op het kunnen vinden van kandidaten
via de bekende boolean search strings (zoekopdrachten in combinatie met AND, OR, NOT of haakjes).
Inmiddels is de focus in het vakgebied verschoven. Door de beschikbaarheid van technologie draait
het meer en meer om data slim benutten en relaties leggen met (toekomstige) kandidaten. Wie dat
goed doet, zal de time-to-hire structureel verkorten en concreet waarde toevoegen aan de
organisatie.

Positieve candidate experience

Bij sourcing draait het erom de juiste kandidaten tijdig vinden en ze vervolgens te interesseren voor
een overstap. Het interesseren moet op zo’n manier gebeuren dat relevante kandidaten bereid zijn
om in gesprek te gaan. Zij moeten vanaf het eerste moment een positieve interessante candidate
experience in hun candidate journey ervaren. De candidate experience is hierbij de totale ervaring
die een kandidaat opdoet tijdens het volledige recruitmentproces, de candidate journey de weg die
de kandidaat aflegt vanaf het eerste moment dat hij met de organisatie of vacature in contact komt,
tot en met het in dienstreden. Deze begrippen zijn afgeleid van de customer experience en customer
journey die consumenten op websites beleven; cruciale elementen in de beslissing van consumenten
om tot aankoop over te gaan.
De wijze waarop de kandidaat benaderd wordt door de sourcing specialist, bepaalt in hoge mate de
candidate experience! Je kunt, zoals we allemaal weten, maar ‘een keer een goede eerste indruk
maken’.

Overigens vergt het in veel gevallen wel meerdere initiatieven om in direct contact te komen. Follow-
up contactpogingen genereren meer reacties dan initiële contactpogingen. Follow-up berichten, met
vanzelfsprekend een enigszins aangepaste inhoud, blijken effectief te zijn. ‘De aanhouder wint’ en
‘herhaling werkt’, zijn clichés die ook in sourcing van toepassing zijn.
De rol van de sourcing specialist in de candidate experience is een onderbelicht aspect van werving
en selectie. Hierin kunnen organisaties grote stappen zetten. De invloed en het belang van sourcing
in de totale recruitmentmix zullen de komende jaren sterk toenemen.

COMING NEXT:
Het belang van sourcing #2
Focus on the Candidate Journey

OFFICE UTRECHT

QSXL

Europalaan 400
(5th floor)
3526 KS Utrecht
The Netherlands

+31 30 634 00 88

OFFICE OLDENZAAL

QSXL

De Parel, Oldenzaal
Ganzenmarkt 2,
7571 CD OLDENZAAL
The Netherlands

+31 6 20727046

Copyright 2021 © QSXL. All Rights Reserved