Quality Search XL
Rabobank and QSXL

Collage

De medewerkers achter QSXL

Rabobank Cijfers & Trends bespreekt in haar laatste publicatie het succes van diversiteit.

Met medewerkers afkomstig uit 6 landen en werkzaam in 3 continenten, onderschrijft QSXL deze stelling volledig.

“Het personeel behoort tot de belangrijkste resources van een onderneming. Met een effectieve strategie voor human resources kunt u een duurzaam concurrentievoordeel behalen.

Maar naast het opbouwen van een flexibele schil en het inzetten van flexibele teams, blijkt uit onderzoek dat teams met een grotere diversiteit de beste resultaten opleveren.

Het gaat dan om diversiteit op gebieden als opleiding, etniciteit, generatie en taken. Het lerend vermogen van het team groeit als de leden ervan uit diverse achtergronden afkomstig zijn.

Dankzij deze diversiteit kan het team bovendien beter tot creatieve oplossingen komen. En door het multidisciplinaire karakter is ook de flexibiliteit groter. Het team kan uitdagingen vanuit diverse perspectieven aanpakken”.

Ook interesse in een creatieve oplossing voor het werven van personeel? Klik hier voor meer informatie of bel Paul Kroeze op 06-30293341.